ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Ходосовцев Олександр Євгенович, Мойсієнко Іван Іванович, Загороднюк Наталія Володимирівна

Вітання ювіляру! (до 70-річчя професора Бойка Михайла Федосійовича) 

 

Ходосовцев О.Є., Мойсієнко І.І., Загороднюк Н.В., 2012: Вітання ювіляру! (до 70-річчя професора Бойка Михайла Федосійовича). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 1: 5-13.

 


Загороднюк Наталія Володимирівна

Список основних наукових та науково–методичних праць М. Ф. Бойка

 

Загороднюк Н.В., 2012: Список основних наукових та науково–методичних праць М. Ф. Бойка. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 1: 14-32.

 


Середа Влада Александровна, Игнатов Михаил Станиславович, Игнатова Елена Анатольевна

Acaulon из банка диаспор в Ростовской области

Резюме

Середа В.О., Ігнатов М.С., Ігнатова О.А., 2012: Acaulon з банку діаспор в Ростовській області. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 1: 33-37.

 

При дослідженні банку діаспор мохів в Ростовському ботанічному саду (Росія) було знайдено два звичайних та один рідкісний вид – Acaulontriquetrum (Spruce) Müll. Hal.

Рослини останнього виду, що були вирощені в культурі не мають деяких важливих діагностичних ознак, які звичайно спостерігаються в природі. Однак детальне вивчення структури краю листка дало можливість точно ідентифікувати ці рослини.

Обговорюються діагностичні ознаки  Acaulon triquetrum і його відміни від іншого виду цього роду відомого в Росії.


Мамонтов Юрий Сергеевич, Константинова Надежда Алексеевна

До поширення Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. (Moerckiaceae, Marchantiophyta)

Резюме

Мамонтов Ю.С., Константинова Н.А., 2012: До поширення Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. (Moerckiaceae, Marchantiophyta). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 1: 38-48.

 

Ревізія 70 зразків, визначених як M. hibernica в гербаріях KPABG, LE та Н показала, що всі вони належать до M. flotoviana, який тривалий час розглядався як форма M. hibernica. Показано, що M. flotoviana розповсюджена значно ширше ніж M. hibernica. На основі літературних даних та вивчених зразків представлена карта поширення обох видів. Наводиться детальний опис M. flotoviana, розглянуті відмінності його від морфологічно подібних таксонів, складений ключ для визначення видів роду Moerckia.


Андреева Елена Николаевна

Нові види і знахідки роду Riccia (Marchantiopsida) для бріофлоры України

Резюме

Андреєва О.М., 2012: Нові види і знахідки роду Riccia (Marchantiopsida) для бріофлоры України. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8 № 1: 49-55.

 

Сучасний рівень таксономії роду Riccia дозволив по новому підійти до старих зразків. Дослідження скульптури спорової оболонки Riccia на SEM дозволило встановити для бріофлоры України 4 нових види: Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm., R. cavernosa Hoffm., R. crinita Taylor, R. erinacea Schiffn. і вивести зі складу флори R. ciliata Hoffm. і R. crystallina L., а також уточнити поширення R. bifurca Hoffm. і R. glauca L.


Константинова Надежда Алексеевна, Савченко Анатолий Николаевич

Печіночники околиць с. Лазаревське (Західний Кавказ, Росія)

Резюме

Константинова Н. О., Савченко А. М., 2012: Печіночники околиць с. Лазаревське (Західний Кавказ, Росія). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 1: 56-66.

 

На основі власних зборів складено анотований список печіночників околиць с. Лазаревське, що налічує 42 види. Три таксони (Frullania fragilifolia(Taylor) Gottsche, Porella arboris-vitae (With.) Grolle var. killariensis (Pearson) M.F.V.Corley,  Radula complanata (L.) Dumort. var. alpestris(Lindb. ex Berggr.) Damsh.) вперше наводяться для Кавказу, два види Calypogeia arguta Nees & Mont.  and  Pellia epiphylla (L.) Corda ) – нові для Російської частини Кавказу, 6 видів вперше наводяться для Сочинського національного парку. Уточнено поширення ряду рідкісних видів, занесених до Червоної книги Європи та шести видыв з їх числа, що включені до Червоної книги Краснодарського краю.


Лобачевська Оксана Василівна

Мохоподібні породних відвалів Червоноградського гірничопромислового району

Резюме

Лобачевська О.В., 2012: Мохоподібні породних відвалів Червоноградського гірничопромислового району. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 8, № 1: 67-76.

 

У результаті інвентаризації бріофлори породних відвалів Червоноградського гірничопромислового району встановлено 38 видів мохоподібних, які належать до двох відділів Marchantiophyta (3 родини, 3 роди, 3 види) та Bryophyta (15 родин, 24 роди, 35 видів). Для дослідженої території визначено 7 рідкісних видів мохів, уперше для бріофлори України на відвалах шахти “Надія” (м. Соснівка Львівської області) виявлено Campylopus introflexus та Pohlia sphagnicola. Представлено результати комплексного аналізу бріофлори порушених територій та з’ясовано особливості її структури.


Рабик Ірина Володимирівна, Данилків Ігор Семенович, Щербаченко Оксана Ігорівна, Кіт Надія Андріївна

Сезонна динаміка бріофітного покриву на відвалі сірчаного видобутку

Резюме

Рабик І.В., Данилків І.С., Щербаченко О.І., Кіт Н.А., 2012: Сезонна динаміка бріофітного покриву на відвалі сірчаного видобутку. Чорноморськ. бот. ж., Т. 8, №1: 77-86.

 

На території відвалу сірчаного видобутку виявлено 49 видів мохоподібних, які належать до 2 відділів, 3 класів, 8 порядків, 17 родин, 32 родів. Проаналізовано таксономічну, екологічну та біоморфологічну структуру бріофітів, класифіковано їх життєві стратегії. Досліджено сезонні зміни проективного покриття та біомаси домінантних видів мохів. Отримані дані свідчать про важливу роль мохоподібних у відновленні рослинного покриву на девастованих територіях сірчаного видобутку.


Комісар Олена Сергіївна, Загороднюк Наталія Володимирівна

Мохоподібні околиць промислових підприємств міста Миколаєва (Україна)

Резюме

Комісар О.С., Загороднюк Н.В., 2011: Мохоподібні околиць промислових підприємств міста Миколаєва (Україна). Чорноморськ.бот.ж., т. 8, №1: 87-97.

 

В околицях чотирьох підприємств м. Миколаєва (Україна) виявлено 34 види мохоподібних. Вони ростуть переважно в деревних насадженнях різного віку та складу, а також заселяють антропосубстрати. Більшість мешкає на грунтових екотопах (23 види). Специфічними рисами даної бріофлори, порівняно з іншими локальними бріофлорами степової зони, є досить значна кількість космополіт них мохоподібних (29,4%) та мала – аридних видів (11,7%), майже рівна кількість однодомних і дводомних видів, домінування представників синантропної фракції бріофлори (геміапофітів, евентапофітів). Досліджені мохи реалізують в основному життєві стратегії ценотичних і ектопічних бріопатієнтів, а також піонерних бріоексплерентів.


Сакович Анастасия Александровна, Рыковский Геннадий Феодосьевич

Флорогенез бріофлори фортифікаційних споруд північного заходу Білорусі

Резюме

Сакович А.А., Риковський Г.Ф., 2012: Флорогенез бріофлори фортифікаційних споруд північного заходу Білорусі. Чорноморськ. бот. ж., Т. 8, №1: 98-103.

 

Представлені результати вивчення бріофлористичного різноманіття фортифікаційних споруд північного заходу Білорусі (Гродненський район) (Гродненська фортеця, Лінія Молотова). Встановлено особливості таксономічної, екологічної та географічної структури бріофлори. Проведено порівняння в аспекті флорогенезу видів мохоподібних, перш за все, гірського генезису бріофлори фортифікаційних споруд Гродненського району з бріофлорою Карпат, як депо відповідних видів.