ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

 

 Tashev Alexander, Pancheva Evgenia

Conservation importance of the melliferous plants of the Bulgarian flora

Резюме

Ташев О., Панчева Є., 2011: Природоохоронне значення медоносних рослин Болгарської флори. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 2: 103-112. ISSN 1990-553X

 

        В статті представлена класифікація 1010 видів, які належать до 296 родів та 84 родин диких медоносних рослин. Особлива увага приділялася характеристиці природоохоронного значення цих рослин на національному та міжнародному рівні. Серед них 201 вид, які належать до 71 роду та 36 родин та були визнані, як такі, що мають певний природоохоронний статус в Болгарії та Європі. Більшість з них є ендеміками Болгарії і/або Балканського півострова і охороняються згідно з національним болгарським законодавством або міжнародними конвенціями ратифікованими Болгарією. Результати показують, що суттєва частина медоносних видів рослин болгарської флори має високу природоохоронну цінність.


  

 Єна Андрій Васильович,  Шевера Мирослав Васильович

Критичні нотатки до систематики Pinophyta у флорі України

Резюме

 

 

       Представлені та аналізуються нові дані щодо деяких критичних таксонів Pinophyta у флорі України, до яких складені  ідентифікаційні ключі. Розглядаються: Ephedra arborea Lag. – як синонім E. distachya L., Pinuspallasiana Lamb. – як Pnigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.), P. pityusa Steven var. stankewiczii Sukacz. – як P. brutia Ten. var. pityusa (Steven) Silba.; P. sylvestris L. – з трьома різновидами: var. sylvestris, var.cretacea Kalen. ex Kom. та var. hamata Steven; P. mugо Turra – з двома підвидами: subsp. mugo та subsp. rotundata (Link) Janen. et H. Neumayer; Larix decidua Mill. – з двома різновидами: var.decidua таvar. polonica (Racib. ex Woycicki) Ostenf. et Syrach; Juniperus deltoides R.P. Adams замість J.oxycedrus L., J. communis L. – з двома різновидами: var. communis та var. saxatilis Pall.; Platycladus orientalis (L.) Franco вперше розглядається як вид, що натуралізувався в Україні.


  

Руденко Марина Ивановна, Корженевский Владислав Вячеславович

Популяційна структура Seseli lehmannii Degen (Apiaceae) в Крыму

Резюме

Руденко М.І., Корженевський В.В., 2011: Популяційна структура SeselilehmanniiDegen (Appiaceae) в Криму. Чорноморськ. бот. ж., Т. 7, № 2: 119-125. ISSN 1990-553X

 

       Наведено результати популяційного вивчення рідкісного ендемічного виду SeselilehmanniiDegen (жабриця Лемана). Встановлено поширення, морфологічні, екологічні особливості виду, віковий склад популяції, причини зменшення його  чисельності.


 

 Никифоров Александр Ростиславович

Соцветие Silenejailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae)

Резюме

Нікіфоров О. Р., 2011: Суцвіття SilenejailensisN.I. Rubtzov(Caryophyllaceae). Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 2: 126-131. ISSN 1990-553X

 

        Вивчалася структура суцвіття реліктового ендеміка Гірського Криму Silene jailensis. Досліджено, що вихідне суцвіття рослин S. jailensis належить до сьомиквіткового діхазію. У рослин in situ повністю домінують форми трьохквіткового  цимоїда, що є результатом дефіциту тепла для генеративного розвитку рослин.


  

Дяченко Яна Михайлівна

Раритетні дендроекзоти  штучних об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу України: репрезентативність і аутфітосозологічний конспект

Резюме

Дяченко Я.М., 2011:Раритетні дендроекзоти штучних об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу України: репрезентативність і аутфітосозологічний конспект. Чорноморськ. бот. ж.,Т. 7, № 2: 132-143. ISSN 1990-553X

 

       Оцінено ступінь аутфітосозологічної репрезентативності для дев’ятьох штучних об’єктів природно-заповідного фонду.


 

Бойко Михайло Федосійович

Анотований список мохоподібних Лівобережного Полісся (Україна)

Резюме

Бойко М.Ф., 2011: Анотований список мохоподібних Лівобережного Полісся   (Україна). Чорноморськ. бот. ж.,  Т.7, № 2: 144-186.ISSN 1990-553X

 

        У статті подано список видів мохоподібних Лівобережного Полісся (у межах Київської, Чернігівської,  Сумської областей України). Для кожного виду вказуються місця збору, коротка характеристика місцезростань, дата збору, прізвища та ініціали збирачів. Крім власних матеріалів наводяться гербарні матеріали (KW, KHER), які були в основному визначені або переглянуті автором статті, а також відомості з літературних джерел. Види розташовані за системою, яка прийнята у Чеклісті мохоподібних України (2008).


  

 Мальцева Ірина Андріївна,  Посреднікова Анастасія Василівна

Вивчення альгофлори деревних насаджень рекультивованого вугільного відвалу шахти Свято-Серафимівська (Донецька область)

Резюме

Мальцева І.А., Посреднікова А.В., 2011: Вивчення альгофлори деревних насаджень рекультивованого вугільного відвалу шахти Свято-Серафимівська (Донецька область). Чорноморськ. бот. ж.,  Т.7, № 2: 187-193. ISSN 1990-553X

 

        Розглядається значення ґрунтових водоростей у рекультивації ґрунтів. Досліджені екологічна і систематична структури альгофлори у деревних насадженнях на рекультивованому вугільному відвалі шахти Свято-Серафимівська (Донецька область). Визначені домінантні види альгоугруповань та коефіцієнт спільності Жаккара. Складено конспект флори ґрунтових водоростей, що становить 30 видів з п’яти відділів: Cyanophyta – 2 види (7%), Chlorophyta – 22 (73%), Xanthophyta1 (3%), Bacillariophyta – 3 (10%), Eustigmatophyta2 (7%).


 

Ходосовцев Олександр Євгенович 

Нові для України види ліхенофільних грибів

Резюме

Ходосовцев О.Є., 2011: Нові для України види ліхенофільних грибів. Чорноморськ. бот. ж., т. 7, №2: 194-198. ISSN 1990-553X

 

        Наводяться відомості щодо 8 нових для України видів ліхенофільних грибів – Dacampia cladoniicola Hal?c? & A.O. Turk, Dactylospora rimulicola (Mull. Arg.) Hafellner, Didymellopsis latitans (Nyl.) Clem. & Shear, D. pulposi (Zopf) Grube & Hafellner, Lichenoconium pyxidatae (Oudem.) Petrak et H. Sydow, Polycoccum teresum Halici et K. Knudsen, Zwaсkhiomyces diederichii D. Hawksw. & Ittur., Z. dispersus (J. Lahm et Korb.) Triebel et Grube.


  

Ходосовцев Олександр Євгенович, Мойсієнко Іван Іванович, Пилипенко Ігор Олегович, Бойко Михайло Федосійович

Національний природний парк «Олешківські піски»: народження нової природоохоронної структури на Херсонщині

 

Ходосовцев О.Є., Мойсієнко І.І., Пилипенко І.О., Бойко М.Ф. 2011:Національний природний парк «Олешківські піски»: народження нової природоохоронної структури на Херсонщині. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, 3: c. 206. ISSN 1990-553X