ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНIЧНИЙ ЖУРНАЛ • ЧЕРНОМОРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

Бойко Михайло Федосійович

Раритетні види мохоподібних фізико-географічних рівнинних зон  та гірських ландшафтних країн України

Резюме

Бойко М.Ф., 2010: Раритетнi види мохоподібних фізико-географічних рівнинних зон  та гірських ландшафтних країн України.Чорноморськ. бот. ж., т.6, № 3: 294-315. ISSN 1990-553X

 

      У статті наведено відомості про рідкісні види мохоподібних фізико-географічних рівнинних зон та гірських ландшафтних країн України. Виділено дві групи рідкісних видів мохоподібних: 1-а група – «офіційно рідкісні»; 2-а група – «регіонально рідкісні». До першої групи відносяться 123 види, які  рідкісні для усієї території України та включені до офіційних природоохоронних документів загальнодержавного, європейського та світового рівня. До другої групи відносяться 298 видів, які не включені до офіційних природоохоронних документів, але є рідкісними в межах одного або кількох природних регіонів України, а в інших є звичайними  або поширеними спорадично. У Мішанолісовій зоні  зустрічаються 113 видів: 37 офіційно рідкісних, 76 регіонально рідкісних; у Неморальній зоні – 100 видів:  40 та  60 відповідно; у Лісостеповій зоні – 100 видів: 25 та 75 відповідно; у Степовій зоні (з рівнинним Кримом) – 115 видів: 17 та 98 відповідно. У Карпатській гірській ландшафтній країні відмічено найбільшу кількість рідкісних видів – 140: 62 та 78 відповідно. У Кримській гірській ландшафтній країні – 122: 23  та 99  відповідно.


 

 

 

Гапон Світлана Василівна

Особливості структури мохового покриву Лісостепу України

Резюме

Гапон С.В., 2010:Особливості структури мохового покриву Лісостепу України.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 3: 316-324.ISSN 1990-553X

 

        Визначено розвиток понять «синузія», «бріоугруповання». Виділено складові компоненти мохового покриву Лісостепу України: бріоагрегації, бріоценози, бріосинузії, подана їх характеристика та особливості класифікації.


 

 

 

Дубина Дмитро Васильович, Устименко Павло Митрофанович, Вакаренко Людмила Павлівна, Бойко Павло Михайлович, Бойко Михайло Федосійович

Регіональна екомережа в контексті охорони та відновлення рослинного покриву степової зони України

Резюме

Дубина  Д.В., Устименко П.М., Вакаренко Л.П, Бойко  П.М., Бойко М.Ф., 2010: Регіональна екомережа в контексті охорони та відновлення рослинного покриву степової зони України.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6 , № 3: 325-337. ISSN 1990-553X

 

       На основі положень сучасних концепцій созології розроблені принципи створення екомережі в степовій зоні та критерії відбору її структурних елементів. Розроблена та охарактеризована регіональна схема екомережі степової зони, яка включає 3 ключові території міжнародного, 24 національного, 38 регіонального рівнів та 4 екокоридори міжнародного, 4 національного, 21 регіонального рівнів.


 

 

 

Лисенко Геннадій Миколайович,, Коломійчук Віталій Петрович, Шаповал Віктор Володимирович

Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Бердянського полігону (Запорізька обл.) та їх положення в екологічному континуумі Причорноморських (Понтичних) степів

Резюме

Лисенко Г.М., Коломійчук В.П., Шаповал В.В., 2010:  Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Бердянського полігону (Запорізька обл.) та їх положення в екологічному континуумі Причорноморських (Понтичних) степів. Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 3: 338-351. ISSN 1990-553X

 

        Використовуючи  метод синфітоіндикації, було розраховано величини низки кліматичних та едафічних екологічних чинників рослинних угруповань, розміщених на території колишнього військового полігону, розташованого на узбережжі Азовського моря. Результати ординаційного аналізу вказують на проміжне положення більшості екотопічних характеристик досліджуваної ділянки між різнотравно-типчаково-ковиловими та типчаково-ковиловими степами. Втім, слід зазначити, що система об’єктів природно-заповідного фонду України, розміщених у степовій зоні, є неповною, тому надання заповідного статусу досліджуваній ділянці сприятиме розбудові екологічної мережі в Приазов’ї.


 

 

 

Литвиненко Ольга Іванівна

Біоморфологічна детермінованість Gymnospermium odessanum (DC.) Takch. як ефемероїдного геофіта

Резюме

Литвиненко О.І., 2010: Біоморфологічна детермінованістьGymnospermiumodessanum (DC.) Takch. як ефемероїдного геофіта. Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, №3: 352-364. ISSN 1990-553X

 

        Зафіксована рання  онтоморфогенетична спеціалізація Gymnospermium оdessanum (DC.) Takch. як ефемероїдного геофіта. Запропонована її екстраполяція на філогенетичний рівень в якості констатації відносної еволюційної статичності виду.


 

 

 

Кирієнко Світлана Володимирівна

Сезонні ритми росту і розвитку видів кущових рослин родини RosaceaeJuss. на Лівобережному Поліссі

Резюме

Кирієнко С.В., 2010:Сезонні ритми росту і розвитку видів кущових рослин родини RosaceaeJuss. на Лівобережному Поліссі.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 3: 365-372. ISSN 1990-553X

 

        Проаналізовано сезонні ритми росту і розвитку 20 видів кущових рослин родини Rosaceaeв умовах Лівобережного Полісся. Визначено терміни і тривалість основних фенологічних фаз і залежність їх від суми ефективних температур. Високі адаптивні показники досліджених видів дозволяють рекомендувати їх для широкого використання на півночі України.


 

 

 

Работягов Валерий Дмитриевич, Исиков Владимир Павлович, Овчаренко Надежда Сергеевна, Лопотова Оксана Владимировна

Состав эфирного масла у MonardafistulosaL., пораженной мучнисто-росяным грибом Golovinomycesbiocellatus(Ehreb.) Gel.

Резюме

Работягов В.Д., Ісіков В.П., Овчаренко Н.С., Лопотова О.В., 2010: Склад ефірної олії уMonardafistulosaL., ураженої борошнисторосяним грибомGolovinomycesbiocellatus (Ehreb.) Gel. Чорноморськ. бот. ж., Т. 6 , № 3: 373-377.ISSN 1990-553X

 

         Був досліджений склад ефірної олії у здорових рослин Monardafistulosa та в рослин, уражених Golovinomyces biocellatus (Erysiphales). Визначено 35 терпенових сполук. Вміст карвакрола і тимола в здоровых рослинах складає 45% і 2% відповідно. У рослин, уражених Golovinomyces biocellatus, вміст карвакролу знижується до 4%, а кількість тимолу зростає до 62%.


 

 

 

Кудренко Ірина Костянтинівна, Левон Володимир Федорович

Алелопатичні особливості ґрунтопокривних рослин при вирощуванні в яблуневому саду

Резюме

Кудренко І.К., Левон В.Ф., 2010: Алелопатичні особливості ґрунтопокривних рослин при вирощуванні в яблуневому саду. Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 3: 378-384. ISSN 1990-553X

 

          Висвітлено алелопатичний вплив трьох видів ґрунтопокривних рослин на культуру яблуні. Обґрунтовано строки культивування ґрунтопокривних трав’янистих рослин при вирощуванні в яблуневому саду у зв’язку з їх алелопатичною дією. Дано рекомендації по створенню декоративних композицій зі насаджень яблуні та ґрунтопокривних рослин.


 

 

 

Khodosovtsev Alexander Yevgenovich, Naumovich Anna Oleksiivna, Vondrakova Olga Sergeevna, Vondrak Jan

Athelium imperceptum Nyl. (Thelocarpaceae, Ascomycota), a scarcely known ephemeral lichen of biological soil crusts, new to Ukraine

Резюме

Ходосовцев А.Є., Наумович Г.О., Вондракова О.С., Вондрак Я., 2010: AtheliumimperceptumNyl. (Thelocarpaceae, Ascomycota) – маловідомий ефемерний лишайник з грунтової біологічної кірки, новий для України.Черноморск. бот. ж., Т. 6, N 3: 385-389. ISSN 1990-553X

 

        Обговорюються результати дослідження рідкісного лишайника Athelium imperceptum (syn. Thelocarpon imperceptum) знайденого вперше в Україні. Представлені данні щодо екології виду, його поширення у Європі, а також сучасний діагноз роду Athelium та виду Athelium imperceptum. Відновлений рід Athelium відрізняється від Thelocarpon відсутністю пульвінової кислоти та її похідних, які утворюють жовтувату поволоку на поверхні плодових тіл. Структура перитеція нагадує таку у Thelopsis rubella. Thelocarpon magnussonii не утворює пульвінової кислоти та її похідних (вірогідно вторинно втрачених), однак відрізняється від Athelium imperceptum добре розвинутим сланевим краєм.


 

 

 

Бойко Тетяна Олексіївна

Біоморфологічний аналіз ліхенобіоти Єланецько-Інгульського регіону (Миколаївська область, Україна)

Резюме

Бойко Т.О., 2010: Біоморфологічний аналіз ліхенобіоти Єланецько-Інгульського регіону.Чорноморськ. бот. ж., Т. 6, № 3: 390-399.ISSN 1990-553X

 

         В статті представлений біоморфологічний аналіз ліхенобіоти Єланецько-Інгульського регіону. Всього для дослідженої ліхенобіоти виділено 19 біоморф.


 

 

 

Зав’ялова Тетяна Василівна

Лишайники та ліхенофільні гриби Старобердянського та Алтагірського лісів

Резюме

Зав’ялова Т.В., 2010: Лишайники та ліхенофільні гриби Старобердянського та Алтагірського лісів.Чорноморськ. бот. ж., т. 6, N 3: 400-403. ISSN 1990-553X

 

        Для Алтагірського та Старобердянського штучних лісових масивів, які знаходяться в Мелітопольському районі Запорізької області, наведено 49 видів лишайників та 3 види ліхенофільних грибів, що належать до 30 родів, 14 родин та 5 порядків. Для Алтагірського лісу характерно 46 видів лишайників та ліхенофільних грибів, а для Старобердянського – 37 видів. Вперше для Запорізької області наведено 38 видів лишайників та ліхенофільних грибів.


 

 

 

Джаган В.В., Романенко П.О., Кривенда А.А., Бойко В.Р., Ходосовцев О.Є., Поліщук В.П.

Півстоліття з юнацьким завзяттям (до 50-річчя професора Ігоря Юрійовича Костікова)

 

Джаган В.В., Романенко П.О., Кривенда А.А., Бойко В.Р., Ходосовцев О.Є., Поліщук В.П. 2010:Півстоліття з юнацьким завзяттям (до 50-річчя професора Ігоря Юрійовича Костікова). Чорноморськ. бот. ж., т. 6, №3: 404-406. ISSN 1990-553X


 

 

Бойко Михайло Федосійович

Eva Fudali. Bryophyte species diversity and ecology in the parks and cemeteries of selected Polish cities. – Wroclaw: Agriculturali University of Wroclaw, 2005. – 212 p.: Рецензія

 

Бойко М.Ф. 2010:Eva Fudali. Bryophyte species diversity and ecology in the parks and cemeteries of selected Polish cities. – Wroclaw: Agriculturali University of Wroclaw, 2005. – 212 p.: Рецензія. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, 3: 407-408. ISSN 1990-553X


 

 

Бойко Михайло Федосійович

Шевченко С.В. Репродуктивная биология декоративных и субтропических плодовых растений Крыма. – К.: Аграрна наука, 2009.– 336 с.: Рецензія

 

БойкоМ.Ф. 2010: Paradigms of vicariance and dispersalism in the development of global historical phytogeography. Чорноморськ. бот. ж., т. 6, 3: 409-410. ISSN 1990-553X


 

Купить новостройку с отделкой. Где купить однокомнатную квартиру в новостройке? Купить новостройку недорого. Оценка стоимости недвижимости. Какая рыночная оценка недвижимости? Принципы оценки недвижимости. Теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол в доме. Монтаж водяного теплого пола. Не включается ноутбук. Скажите почему не включается ноутбук. Ноутбук включается и сразу выключается. Быстрый кредит наличными. Где быстро взять кредит без справок. Оформить быстрый кредит. Топ wow сервера. Где скачать последний клиент wow? Самый лучший сервера world of warcraft. Ленточная пилорама цена. Ленточная пилорама своими руками чертежи. Скачать чертежи ленточной пилорамы. Аренда квартир без посредников. Длительная аренда квартир без посредников и прочих. Аренда однокомнатной квартиры.