Флора Поділля: сучасний стан вивченості, доповнення і критичні замітки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2024-20-1-3

Ключові слова:

біорізноманіття, рослини, Вінницька область, Одеська область, Хмельницька область, Миколаївська область, Південний Буг, Дністер, зміни клімату, інвазії

Анотація

Наведено результати багаторічних флористичних досліджень на території Поділля (переважно в межах Правобережного Лісостепу), здійснених упродовж 2007–2023 років. За їх результатами було виявлено нові місцезнаходження 84 видів і підвидів флори, серед яких 58 аборигенних і 26 чужорідних таксонів (серед них 16 ергазіофігофітів і 10 ксенофітів). Вперше виявлено у флорі Поділля 11 видів і підвидів: Epilobium ciliatum, Gypsophila perfoliata, Lotus stepposus, Pilosella × piloselliflora, Plantago major subsp. intermedia, Polygonum novoascanicum, P. rurivagum, Spiraea litwinowii, Tragopogon dasyrhynchus, Viola hymettia, Zizania latifolia; 4 види вперше виявлено у флорі Східного Поділля: Mirabilis nyctaginea, Polygonum arenastrum, Rubus hirtus і Vitis riparia. Наведено 30 нових видів і підвидів для флори Вінниць-кої області, 8 нових видів для флори Миколаївської області, 4 нові види для флори Одеської області та 2 нові види для флори Кіровоградської області. Найбільше нових і цікавих знахідок аборигенних рослин сконцентровані у трьох природних районах Східного Поділля: уздовж долини р. Дністер на півдні Вінницької області; на півдні Середнього Побужжя на межі Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей (включаючи Савранські піски); і на території Прибузького полісся північніше м. Вінниця. Ці території приурочені до долин річок Дністер і Південний Буг і раніше були відомі як природні центри концентрації флористичного різноманіття. Проведені дослідження вказують на актуа-льність подальшого вивчення і моніторингу цих територій. Корінні схили долини р. Дністер відіграють визначну роль в якості природного міграційного коридору, що пов’язує степову флору Південного і Західного Поділля. Вперше виявлено 11 нових рослин у цьому екокоридорі на півдні Вінницької області, зокрема, Ephedra distachya, Lactuca viminea, Onobrychis gracilis. Детально уточнено поширення Quercus pubescens на північній межі ареалу у Вінницькій області. Доповнено відомості про флори Савранських пісків та засолених лук по р. Кодима. Відзначено, що власний ендемізм Савранських пісків практично відсутній, а їх флорокомплекс виявлено в околицях м. Гайворон Кіровоградської області та частково простежено до м. Бершадь Вінницької області. На півночі Східного Поділля нові для регіону види флори виявлені у Прибузькому поліссі. Відзначено деякі особливості адвентизації флори Поділля, яка переваж-но відбувається дещо повільніше від інших регіонів. На основі критичного опрацювання флори розгля-нуто 10 таксонів, які наводилися для території Поділля (або його окремих територій) з різних причин помилково, зокрема: Hylotelephium anacampseros, H. telephium, Symphytum orientale та ін. Встановлено, що нині накопичилося багато флористичних матеріалів по флорі Поділля, але належним чином узагаль-нені відомості лише по флорі Хмельницької області, для якої наводиться 1649 видів. Для інших регіонів Поділля в межах адміністративних областей залишається актуальним проведення інвентаризації флори, зокрема, для Вінницької області, флора якої за попередньою оцінкою охоплює понад 1750 дикорослих видів і підвидів.

Посилання

Andriyenko, T.L. (ed.). (2006). Protected pearls of Khmelnytskyi Region. Khmelnitskiy: PAVF "Intrada", 220 p. (in Ukrainian)

Andrzeiowski, A. (1823). Rys Botaniczny Krain zwiedzonych w podróżach pomiędzy Bohem a Dniestriem od Zbrucza aż do morza Czarnego odbytych w latach 1814, 1816, 1818 i 1822. Wilno: Imperatorski Uniwersytet, 127 s.

Andrzeiowski, A. (1861). List of plants of Podolia province and adjacent areas, issue 1. Proceedings of the Commission established at the Imperial University of St. Vladimir to describe the provinces of the Kyiv educational district 4 (1): 1–51. (in Russian)

Andrzeiowski, A. (1862). Continuation of the List of plants of Podolia province and adjacent areas. University news (Kyiv) 7: 94–142. (in Russian)

Bahynskyi, A. (1927). Short essay of Mogilev Forestry. Proceedings of Agricultural Botany (Kharkiv) 1 (4): 171–175. (in Ukrainian)

Balkovskyi, B.E. (1939). Material for the Flora of the Podolia. Journal Botanique de l’Acad. des Sciences de la RSS d’Ukraine 23 (31): 65–80. (in Ukrainian)

Baranchuk, H. & Semenovych, N. (2020). Floristic features of geobotanical products of the Medobory Nature Reserve. Materials of the conference "Nature of Podillia: study, conservation problems", dedicated to the 30th anniversary of the "Medobory" nature reserve (Hrymailiv, August 20-21, 2020). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky: 12–18. (in Ukrainian)

Barbarych, A.I. (ed.). (1977). Geobotanical zoning of the Ukrainian SSR. Kyiv: Naukova Dumka, 304 p. (in Ukrainian)

Batochenko, V.M. (2014). Additions to spread of Sesleria caerulea (L.) Ard. (Poaceae) in the North-Western Podillia. Florolohiya ta fitosozolohiya 3–4: 24–28. (in Ukrainian)

Batochenko, V.M. & Yurechko, R.Y. (2019). Alien plant species in the west of Podillya. Visti Biosfernoho zapovidnyka "Askaniya-Nova" 21: 423–425. (in Ukrainian) https://doi.org/10.53904/1682-2374/2019-21/67

Bayrak, O.M. & Stetsyuk, N.O. (2005). Atlas of rare and endangered plants of Poltava Region. Poltava: Verstka, 248 p. (in Ukrainian)

Bednarska, I.A. (2009). Рroblems of the identification Festuca prseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae). Proc. of the State Nat. Hist. Museum 25: 209–218. (in Ukrainian)

Beldie, A.I. (1958). Rhamnus. In: Flora Republicae Popularis Romanicae, vol. 6. Bucureşti: Academia RPR: 272–280.

Belemets, N.M. (2018). Species of the genus Spiraea (Rosaceae) of the natural flora of Ukraine. The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty botany. M.G. Kholodny Institute of Botany NASU. (in Ukrainian)

Besser, V.S. (1822). Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, Gub. Kiioviensi, Bessarabia Cis-Tyraica et circa Odessam collectarum, simul cum observationibus in primitias florae Galiciae Austriacae. Vilnae: J. Zawadski Uniwer. typ., 111 s.

Besser, W. (1832). Bemerkungen über Herrn Professor Eichwald’s naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien. Beiblätter zur Flora oder allgemeinen botanischen Zeitung. Regensburg 15 (2): 1–55.

Bezdushna, N.V. (2008). To the question about the current state of the flora of the reserve and dendrological garden of Illintsi. Actual problems of botany and ecology: Materials of the International Conference of young scientists (August 13–16, 2008, Kamianets-Podilskyi). Kyiv: 76–77. (in Ukrainian)

Bilivska, V. (2020). Distribution of the genus Salvia L. (Lamiaceae) in the Podolia. Materials of the conference "Nature of Podillia: study, conservation problems", dedicated to the 30th anniversary of the "Medobory" nature reserve (Hrymailiv, August 20-21, 2020). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky: 50–54.

Bilivska, V.Yu. & Optasyuk, O.M. (2019). Pollen fertility of Salvia cremenecensis Bess. (Lamiaceae) in the conditions of "Podilsky Tovtry" National Nature Park. Ternopil Bioscience – 2019: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (November 4-5, 2019, Ternopil): 66–68. (in Ukrainian)

Bilyk, G.I. (1948). Vegetation of the Dniester-Bug steppe. Ukrainian Botanical Journal 5 (2): 53–59. (in Ukrainian)

Bilyk, G.I. & Tkachenko, V.S. (1978). New evidence on forests with participation of Quercus pubescens Willd. in the Odessa Region. Ukrainian Botanical Journal 35 (1): 15–18. (in Ukrainian)

Bobrov, E.G. (ed.). (1972). Schedae ad herbarium florae URSS, vol. 19, iss. 104. Leningrad: Nauka. 91 p. (in Russian)

Bobrov, E.G. & Tzvelev, N.N. (eds.). (1964). Flora of USSR, vol. 29. Mosqua; Leningrad: Nauka. 798 p. (in Russian)

Bohatskyi, D.O. (1929). New plants for Podolia. Zapysky Kam'yanets-Podilskoi naukovo-doslidnoi katedry 1: 89–91. (in Ukrainian)

Bondarenko, H. (1999). The concept of "Podolia" in historical time and space. Krayeznavstvo 1/4: 8–10. (in Ukrainian)

Bordzilovskiy, I.K. (1898). Essay on the flora of Gaysyn district based on student research. A.A. Savostyanov. Zapiski Kievskogo Obshchevstva Estestvoispytateley 15 (2): 12–14. (in Russian)

Bordzilovskyi, Ye.I. & Lavrenko, Ye.M. (eds.) (1940). Flora of Ukrainian RSR, vol. 2. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 589 p. (in Ukrainian)

Borovyk, D.V. (2023). Vegetation of the South Bug River valley in the steppe zone: syntaxonomy, dynamics, protection. The dissertation on a scientific degree of the Doctor of Philosophy on a specialty 091 «Biology». M.G. Kholodny Institute of Botany NASU. (in Ukrainian)

Borsukevych, L.M. (2009). Structural and comparative analysis of aquatic flora.of Eastern Galicya. Chornomorski Botanical Journal 5 (1): 80–90. (in Ukrainian)

Bryantseva, O.V. & Popova, E.N. (2004). Analysis of the dendroflora of the botanical reserve "Lisnychivka" (Odesa Region). Materials of the All-Ukrainian Student Scientific and Practical Conference "Problems of Reproduction and Protection of Biodiversity of Ukraine". Poltava: 265–267. (in Russian)

Buraczyński, J. (2013). Rozwój rzeźby Roztocza. Lublin 2013, 111 s.

Burda, R.I., Pashkevych, N.A., Boiko, G.V. & Fitsailo, T.V. (2015). Alien species of the protect floras of Forest-Steppe of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 117 p. (in Ukrainian)

Butylo, M.D. (2007). To the ecology, biology and distribution of Allium ursinum L. in Pobuzhzhia. Ecology: science, education, nature conservation activities: Materials of the conference dedicated to the 15th anniversary of "Ecology and Education" laboratory. Kyiv: Naukovyi Svit: 10–11. (in Ukrainian)

Chernyak, V.M. & Synytsya, G.B. (2008).Rare and endangered plants of Ternopil Region from the Red Book of Ukraine. Ternopil: Navchalna Knyha, Bohdan, 224 p. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2004a). About restoration of habitats of rare species of hydrophilic flora of Podolia. The diversity of the nature of Khmelnytsky Region: a collection of articles on the materials of the conference "Landscape and biological diversity of Khmelnytsky Region: research, preservation and reproduction" (Kamianets-Podilskyi, 17–18.12.2003): 127–133. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2004b). New finds Carex hordeistichos Vill. and Carex paniculata L. (Cyperaceae) in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 61 (1): 62–68. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2005). Floral and cenotic features of reservoirs and swamps of the Letychiv plain (Khmelnytsky Region). Actual problems of botany and ecology,issue 1. Kyiv: 184–188. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2006a). Invasion of ornamental alien plants of the river valley of the forest-steppe zone Ukraine. Biological Herald (Kharkiv) 10 (2): 49–51. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2006b). Flora of reservoirs and marshes of the Forest Steppe of Ukraine. Vascular plants. Kyiv: Phytosococentre, 184 p. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2008). Basin-territorial differentiation of vegetation of reservoirs and swamps of the Forest Steppe of Ukraine: 1. Dniester Basin. Scientific Notes of the Ecological Laboratory of the Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, issue 11. Kyiv: Naukovyi Svit: 102–108. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2009). Basin-territorial differentiation of vegetation of reservoirs and swamps of the Forest Steppe of Ukraine: 2. South Bug basin. Natural sciences and education. Collection of scientific works of the Faculty of Natural Sciences and Geography, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. Uman: Sofia: 152–163. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2011). Monitoring the distribution of ephemeroids and early-flowering summer green species in the Right Bank Forest Steppe and Steppe. Ancient parks and botanical gardens – scientific centers for the preservation of plant biodiversity and protection of historical and cultural heritage: Materials of the conference. Uman: Sochynsky: 194–196. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. (2013). Vegetation of reservoirs and marshes of the Forest Steppe of Ukraine. Uman: Publisher Zhovty O.O., 304 p. (in Ukrainian)

Chorna, H.A. & Derman, I.V. (2008). Spring sinusions of ephemeroids of hornbeam and oak forests of Dashiv forestry (Vinnytsia Region). Biodiversity: theory, practice and methodological aspects of study in secondary and higher education: conference materials. Poltava: 273–276. (in Ukrainian)

Chyzh, O.P. (2013). Anthropogenization of the dunes of Podolian Polissya. Anthropogenic landscape science: development prospects. Vinnytsa: 134–136. (in Ukrainian)

Danylyk, I.M. & Borsukevych, L.M. (2011). A new find of Ophrys apifera Huds. (Orchidaceae) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 68 (1): 58–63. (in Ukrainian)

Davydov, D.A. & Gomlya, L.M. (2021). Vascular plants of Poltava Town Territorial Commune: an annotated checklist. Biology and ecology 7 (1): 70–81. (in Ukrainian) https://doi.org/10.33989/2021.7.1.243453

Davydov, D.A. (2021). An update to the species list of vascular plants of the spontaneous flora of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 78 (1): 23–31 (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.01.023

Denysyk, H.I. (1998). Natural geography of Podolia. Vinnytsya: EkoBiznesTsentr. 184 pp. (in Ukrainian)

Denysyk, H.I. (ed.). (2007). Average Prydnistrovya. Vinnytsia: Teza, 431 p. (in Ukrainian)

Didukh, Ya.P. (1992). Ecological peculiarities of Querceta pubescentis communities in the south-west of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 49 (5): 40–44. (in Ukrainian)

Didukh, Ya. (2008). Etudes of phytoecology. Kyiv: Aristey, 268 p. (in Ukrainian)

Didukh, Ya.P. (ed.). (2009). Red Book of Ukraine. The plants. 3th edition. Kyiv: Globalkonsalting, 900 p. (in Ukrainian)

Didukh, Ya., Burda, R., Ziman, S., Korotchenko, I., Fedoronchuk, M. & Fitsailo, T. (2004). Ecoflora of Ukraine, vol. 2. Kyiv: Phytosociocentre. 480 p. (in Ukrainian)

Didukh, Ya., Korotchenko, I., Fitsailo, T., Burda, R., Moysiyenko, I., Pashkevich, N., Iakushenko, D. & Shevera, M. (2010). Ecoflora of Ukraine, vol. 6. Kyiv: Phytosociocentre, 422 p. (in Ukrainian)

Didukh, Ya.P., Rozenblit, Yu.V., Chorney, I.I., Budzhak, V.V., Tokariuk, A.I. (2021a). Vegetation of the Dniester Canyon and assessment of its adaptive potential. Ukrainian Botanical Journal 78 (4): 282–296. (in Ukrainian) https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.04.282

Didukh, Y., Vasheniak, I. & Chusova, O. (2021b). “Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968 of calcareous petrophytic steppes in Ukraine”. Hacquetia 20 (2): 303–325. https://doi.org/10.2478/hacq-2021-0004

Didukh, Ya.P. & Vashenyak, Yu.A. (2012). Steppe vegetation of Central Podillya. Ukrainian Botanical Journal 69 (6): 789–816. (in Ukrainian)

Didukh, Ya.P., Vashenyak, Yu.A. & Fedoronchuk, M.M. (2010). New locations of rare plant species of Central Podillia and adjacent territories. Ukrainian Botanical Journal 67 (1): 93–99. (in Ukrainian)

Dmytrash, L.L. (2012). The distribution and ecological-cenotical features of Stipa pennata L. (Poaceae) within South Opilla. Materials of the scientific and practical conference "Nature conservation as the main form of biodiversity conservation". Kremenets: 221–226. (in Ukrainian)

Dmytrash I.I., Shumska N.V. (2014). Features of the distribution of plant species, listed in the Red Data Book of Ukraine, in southwest Opillya meadow steppes. Plant life in the Red Book of Ukraine: implementation of the Global Strategy for Plant Conservation: Materials of the III International Scientific Conference (June 4–7, 2014, Lviv): 101–105. (in Ukrainian)

Dobrochayeva, D.M. (1977). Boraginales Hutch. of the European part of the USSR. The dissertation on a scientific degree of the doctor of biological sciences. M.G. Kholodny Institute of Botany NASU. (in Russian)

Dobrovolska, E.P. (2004). The current state of the vegetation cover of the "Bugo-Desnyanskyi" reserve. Actual problems of botany and ecology. Materials of the conference of young scientists, issue 9 (September 7–10, 2004, Kaniv Natural Reserve, Kaniv): 46–47. (in Ukrainian)

Doroshenko, K.V. (2009). Ecological parameters of coenopopulations of spring ephemeroids of phagetal bioge-ocenoses and their indicative value (on the example of North-Western Podolia). The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty ecology. Institute of Ecology of the Carpathians NASU. (in Ukrainian)

Drabinyuk, G.V. & Grevtsova, G.T. (2020). Modern distribution of representatives of the genus Cotoneaster Medik. in Ukraine and their biomorphological features. Scientific achievements of Ukraine and the EU in the field of natural sciences, part 1. Wloclawek: 136–186. (in Ukrainian) https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.9

Drabinyuk, G.V. (2017). Regarding the protection of Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. (Rosaceae). Materials of the V Scientific readings in memory of Serhiy Taraschuk (Mykolaiv, April 21, 2017) [Series: «Conservation Biology in Ukraine», issue 3]. Kyiv: 79–80. (in Ukrainian)

Dubyna, D.V. & Zhmud, O.I. (2012). Danube Biosphere Reserve. Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine, part 1. Biosphere reserves. Nature reserves [ed. by V.A. Onyshchenko & T.L. Andrienko]. Kyiv, 406 p. (in Ukrainian)

Duca, G. (ed.). (2015). The Red Book of the Republic of Moldova: Third edition. Chișinău: Ştinţa, 492 p.

Eichwald, E. (1830). Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in Geognostisch-Mineralogischer, Botanischer und Zoologischer Hinsicht. Wilna, 256 s.

Fedoronchuk, M.M. (ed.) (2006). Study of the territory of the Vinnytsia Region for the selection of key territo-ries of the regional eco-network. Report on research work. M.G. Kholodny Institute of Botany NASU. (in Ukrainian)

Fedoronchuk, M.M. (2009). An analysis of endemism of Caryophyllaceae Juss. in the flora of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 66 (4): 541–549. (in Ukrainian)

Fedoronchuk M.M. (2022). Ukrainian flora checklist. 4: family Rosaceae (Rosales, Angiosperms). Chornomorski Botanical Journal 18 (4): 305–349. (in Ukrainian) https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2022-18-4-1

Fedoronchuk, M.M. (2023). Ukrainian flora checklist. 6: family Crassulaceae, Grossulariaceae, Haloragaceae, Saxifragaceae (Saxifragales, Angiosperms), and Convolvulaceae (incl. Cuscutaceae), Solanaceae (Solanales, Angiosperms). Chornomorski Botanical Journal 19 (2): 141–168. (in Ukrainian) https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2023-19-2-1

Fedoronchuk, M. & Didukh, Ya. (2002). Ecoflora of Ukraine, vol. 3. Kyiv: Phytosociocentre. 496 p. (in Ukrainian)

Fedoronchuk, M.M., Didukh, Ya.P. & Belemets, N.M. (2015). The locus classicus population of a rare species, Spiraea pikoviensis (Rosaceae), and its ecological-coenotic characteristics. Ukrainian Botanical Journal 72(5): 454–461. (in Ukrainian) http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.05.454

Fedorov, A.A. (ed.). (1981). Flora partis europaeae URSS, t. 5. Leningrad: Nauka, 380 p. (in Russian)

Fomin, A.V. (ed.). (1936). Flora of Ukrainian RSR, vol. 1. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 202 p. (in Ukrainian)

Gajewski, W. (1934). La relation entre les aires geographiques des plantes et les canyons en Podolie. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 11. No suppl: 445–460.

Galagan, O.K. (2010). Anthropogenic transformation of the phytobiota of the Kremenets city and its surround-ings (Ukraine) over 200 years (from Besser to the present day). The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty ecology. Kremenets Taras Shevchenko Regional Humanitarian and Pedagogical Institute. (in Ukrainian)

Galagan, O.K. (2011). Phytoinvaziyi of phytobiota of the Krements city and its surburbs. Scientific notes Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. Series Biology 1(46): 8-12. (in Ukrainian)

Gendov, V.S., Izverskaya, T.D. & Shabanova, G.A. (2012). An addition to the flora of the Yagorlyk Nature Reserve are some rare species of monocots). Geoecological and bioecological problems of the North Black See Coast: Proceeding of the IV International Conference (Tiraspol, November 9–10, 2012): 71–73. (in Russian)

Glinska, S.O. (2012). Rare and endangered flora of the Kremenets Mountains. The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty botany. M.M. Gryshko National Botanical Garden. (in Ukrainian)

Gorash, I.K. (1968). Landscapes of the Transnistrian Left Bank of Moldova. The dissertation on a scientific degree of the candidate of geographycal sciences. Ivan Franko Lviv National University. (in Russian)

Grevtsova, H.T., Bonyuk, Z.H., Berezkina, V.I., Mazur, T.P., Kolesnyk, V.I. & Boyko, N.V. (2005). Expedition to the Acad. O.V. Fomin Botanical Garden of the Taras Shevchenko Kyiv National University on the Pivdenny Bug river. Bulletin of the Taras Shevchenko Kyiv National University. Series: Introduction and conservation of plant varieties 8: 13–18. (in Ukrainian)

Halchak, S. (2006). Podolia: nature, man – evolution, historical development. Kamianets-Podilskyi: M.I. Moshak, 368 p. (in Ukrainian)

Honcharenko, V.I. (2003). Genus Rubus L. (Rosaceae Juss.) in the flora of Western Ukraine. The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty botany. Taras Shevchenko National University of Kyiv. (in Ukrainian)

Honcharenko, V.I. (2011). Species diversity of blackberries of the Ukrainian Polissia. Botany and Mycology: Problems and Prospects for 2011–2020: All-Ukrainian Scientific Conference. Kyiv: 53–54. (in Ukrainian)

Horbnyak, L.T. (2015). Pulsatilla grandis Wender. in Ukraine (horology, ecological and cenotic features, populations and protection). The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty botany. M.M. Gryshko National Botanical Garden NASU. (in Ukrainian)

Horbnyak, L.T., Lyubynska, L.G., Popova, O.M. & Artjuch, M.M. (2014). The southernmost locality of Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 71 (2): 203–205. (in Ukrainian)

Horbnyak-Yulina, L.T. & Svyrydyuk, D.O. (2022). Phytocenotic characteristics of the communities of the permanent trial area No. 59 ("Smotrytskyi Canyon" Nature Monument). Podilski Chytannya: Materials collection of the All-Ukrainian scientific and practical conference dedicated to the 170th anniversary of the birth of P.M. Buchynskyi (December 8-9, 2022, Kamianets-Podilskyi): 4–8. (in Ukrainian)

Hrubrin, Yu.L. (1966). Geomorphological structure of the Vinnytsia Region of the Ukrainian SSR. Materials of the scientific conference on the study and use of productive forces of Podolia 1: 42–48. (in Ukrainian)

Iljinska, A., Didukh, Ya., Burda, R. & Korotchenko, I. (2007). Ecoflora of Ukraine, vol. 5. Kyiv: Phytosociocen-tre, 584 p. (in Ukrainian)

Ionova, L.G. (2019). The native bank of the Dniester in the vicinity of Grigoriopol is a refugium of rare plant species. Hydropower impact on river ecosystem functioning: Proceedings of the International conference. Tiraspol: Eco-TIRAS: 383–384. (in Russian)

Izverskaya, T.D., Gendov, V.S. & Chokyrlan, N.G. (2020). Crambe tataria Sebeok (Brassicaceae) – a new species for the flora of the Yagorlyk Nature Reserve. EU Integration and Management of the Dniester River Basin”: Proceedings of the International Conference, Chisinau, October 8–9, 2020). Chişinău: Eco-TIRAS:. 99–103. (in Russian)

Kagalo, A.A., Skibitska, N.V., Lyubinska, L.H., Huzik, Ya., Protopopova, V.V. & Shevera, M.V. (2004). Vascular plants of Kamianets-Podilskyi. Biodiversity of Kamianets-Podilskyi. Preliminary inventory synopsis of plants, fungi and animals. [Kagalo, A.A., Shevera, M.V. & Levanets, A.A. (eds.).]. Lviv: Liga-Pres: 82–134. (in Ukrainian)

Kasyanchuk, O.V. (2010). Ecological, coenotic and geographical features of species of the family Geraniaceae Juss. flora of Ukraine. The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty botany. M.G. Kholodny Institute of Botany NASU. (in Ukrainian)

Kazemirska, M.A. & Chorney, I.I. (2010). Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae): geographic characteristics, distribution in Ukraine. Biological systems (Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Biology 2 (3): 63–68. (in Ukrainian)

Khomyak, M.S. (ed.). (2011). Rare and endangered plant species of Lviv region. Lviv: Bona, 124 p. (in Ukrainian)

Kleopov, Yu.D. (1990). Analysis of the flora of deciduous forests of the European part of the USSR. [Ed. by. Dobrochaeva D.N.]. Kyiv: Naukova dumka, 352 p. (in Russian)

Kleopow, G.D. (1928). Meueste Kenntnisse über die Flora Podoliens. Ukrainian Botanical Journal 4: 24–33. (in Ukrainian)

Klets, O.M. (1997). Noteworthy records of alien (adventive) plants from Khmelnytskyi region. Ukrainian Botanical Journal 54 (1): 77–79. (in Ukrainian)

Klokov, M.V. (1976). De veronicis spicatis. Novitates Systematicae Plantarum Vascularium et non Vascularium, year 1975. Kyiv: 92–111. (in Russian)

Klokov, M. & Desiatova-Schostenko, N. (1927). Thymorum ukrainicorum revisio Thymus L. Journal of Agricultural Botany 1 (3): 110–140. (in Ukrainian)

Klokov, M. & Desiatova-Schostenko, N. (1932). Thymes of Ukraine. Bulletin du Jardin Botanique de Kieff 16: 77–98. (in Ukrainian)

Klokov, M.V. & Visyulina, O.D. (eds.). (1953). Flora of Ukrainian RSR, vol. 5. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 528 p. (in Ukrainian)

Klokov, M.V. & Visyulina, O.D. (eds.). (1955). Flora of Ukrainian RSR, vol. 7. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 658 p. (in Ukrainian)

Kolodii V.A. (2019). Population structure and ecologo-sozological estimation of the species of genus Schivereckia Andrz. in Ukraine. The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty botany. Institute of Ecology of the Carpathians NASU. (in Ukrainian)

Komarov, V. & Juzepchuk, S. (eds.). (1939). Flora of USSR, vol. 9. Mosqua; Leningrad: Academiae Scientarium URSS, 540 p. (in Russian)

Kondracki, J. & Richling, A. (1994). Regiony fizycznogeograficzne (1:1500 000). Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 157 s.

Kolomiychuk, V.P. (2012). Synopsis of the flora of vascular plants of the Azov Sea coastal zone. Kyiv: Alterpres, 300 p. (in Russian)

Korotchenko, I.A. & Mosyakin, S.L. (2014). Species of the flora of Ukraine in the IUCN database. The Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementing the Global Strategy for Plant Conservation. Proceedings of the 3th International Conference (4–7 June 2014, Lviv, Ukraine): 42–47. (in Ukrainian)

Korsun, O.S. & Optasyuk, O.M. (2022). Analysis of the fertilizing ability of Heracleum sosnowskyi Manden pollen in Kamianets-Podilskyi Raion. Podilski Chytannya: Materials collection of the All-Ukrainian scientific and practical conference dedicated to the 170th anniversary of the birth of P.M. Buchynskyi (December 8-9, 2022, Kamianets-Podilskyi): 38-40. (in Ukrainian)

Kostyushin, V., Kuzemko, A., Onischenko, V., Chorna, G., Taraschuk, S., Derkach, O., Mishta, O., Vorona, E., Matveev, M., Voznyi, Yu., Kutsokon, Yu., Kardash, S., Vasylyuk, A., Kolomitsev, G., Novak, V., Tarasenko, M. & Kozak, M. (2007). The Southern Bug meridional river corridor: biodiversity and valuable areas. Kyiv, 92 p. (in Ukrainian)

Kotov, M. (1931). Data to the flora of the Proskourov district (Podolia). Bulletin du Jardin Botanique de Kieff 12–13: 79–88. (in Ukrainian)

Kotov, M. (1940). A Short Geobotanical Review of the South Vinnytsia Region. Journal Botanique de l’Acad. des Sciences de la RSS d’Ukraine 1 (2): 325–374. (in Ukrainian)

Kotov, M.I. (ed.). (1952). Flora of Ukrainian RSR, vol. 4. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 690 p. (in Ukrainian)

Kotov, M.I. (ed.). (1960). Flora of Ukrainian RSR, vol. 9. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 692 p. (in Ukrainian)

Kotov, M.I. (ed.). (1961). Flora of Ukrainian RSR, vol. 10. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 491 p. (in Ukrainian)

Kotov, M.I. & Barbarych, A.I. (eds.). (1950). Flora of Ukrainian RSR, vol. 3. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 426 p. (in Ukrainian)

Kotov, M.I. & Barbarych, A.I. (eds.). (1957). Flora of Ukrainian RSR, vol. 8. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 544 p. (in Ukrainian)

Kovtonyuk, A.I. (2021). Spontaneous flora and vegetation of garden and park landscapes of the Middle Pobuzhia (structure, differentiation, transformation, protection). The dissertation on a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty botany. National Dendrology Park "Sofiivka" NASU. (in Ukrainian)

Kovtonyuk, A., Didenko, I. & Kuzemko, A. (2021). Rare fraction of spontaneous flora of the garden and park landscapes of the Middle Pobuzhzhia. Journal of Native and Alien Plant Studies (Special Issue): Proceedings of the International Scientific Conference “Biodiversity conservation, historical and cultural heritage in botanical gardens and dendrological parks", dedicated to the 225th anniversary of the foundation in National Dendrological Park "Sofiyivka" of the National Academy of Sciences of Ukraine (September 28–30, 2021) 1: 136–144. (in Ukrainian) https://doi.org/10.37555/2707-3114.1.2021.247565

Kozak, M.I., Pokudina, I.Yu. & Matviychuk, O.M. (2021). Flora of higher vascular plants in the South Bug River within the Khmelnytskyi city. Podilski Chytannya: Materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference (October 11–13, 2021, Khmelnytskyi): 50–53. (in Ukrainian)

Kozyr, M.S. (2021). New discoveries of Neottia nidus-avis (L.) Rich. In "Podilski Tovtry" National Nature Park. Podilski Chytannya: Materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference (October 11–13, 2021, Khmelnytskyi): 54–55. (in Ukrainian)

Kozyra, L. (2020). Specifc status of populations of some species of Orchidaceae on permanent test sites in the Medobory Nature Reserve over the last decade. Materials of the conference "Nature of Podillia: study, conservation problems", dedicated to the 30th anniversary of the "Medobory" nature reserve (Hrymailiv, August 20-21, 2020). Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky: 156–162. (in Ukrainian)

Kramina, T.Ye. (2000). A new species of Lotus L., (Leguminosae) from L. corniculatus L. group. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody. Otdel Biologicheskii 10–5 (1): 35–40. (in Russian)

Kreczetowicz, V.I. (1940). Der Geissklee Ost-Europas. Journal Botanique de l`URSS 25 (3): 252–264. (in Russian)

Krutzkewitcz, M. (1937). Ergänzungen zur Flora des Kamenetzer Kreises. Journal de l`Institut Botanique de l’Acad. des Sciences de la RSS d’Ukraine 11 (19): 137–140. (in Ukrainian)

Kryklyva, S.D. & Shevchuk, O.A. (2008). Phytozoological features of Vinnytsia Region. Scientific Notes of M. Kotsyubinsky Vinnytsia State Pedagogical University. Series: Geography 15: 48–53. (in Ukrainian)

Kucherevsky V.V. & Shol, H.N. (2009). An annotated list of the urban flora of Kryvyi Rih. Kryvyi Rih: Vydavnychyi Dim, 71 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Шиндер, О. (2024). Флора Поділля: сучасний стан вивченості, доповнення і критичні замітки. CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL, 20(1), 36–79. https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2024-20-1-3

Номер

Розділ

Оригінальні статті