Головна

Цілі та сфера діяльності

Чорноморський ботанічний журнал публікує статті англійською та українською мовами ботаніки та мікології, а також географії, екології, охорони рослин та грибів. Журнал вітає статті, присвячені питанням еволюційної ботаніки, таксономічних досліджень та ревізій, філогенетичних реконструкцій, що ґрунтуються на молекулярних даних. Окрім оригінальних наукових статей, які складають основну частину журналу, журнал приймає дискусійні та оглядові статі, а також біографічні нариси про вчених.

Спеціальність

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 журнал включено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 091 Біологія.

Рік заснування: 2005.

Періодичність 

Журнал виходить 4 рази на рік.

Засновник: Херсонський держаний університет.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23949-13789ПР – видане 26.04.2019 р.

ISSN: 1990–553X, e–ISSN 2308–9628

Індексація в базах даних: журнал індексується в Index Copernicus.